Annonse

HAPPY BURSDAG!

Huuuurraaaaa for meg som fyller mitt år! 

Jeg har buuuursdaaaag, og det er jo det gøyeste som finnes i hele verden. Som dere sikkert har fått med dere, så elsker jeg bursdag, både min egen og mine venners, og i dag er jeg ekstremt happy. Ikke bare fordi det er en gøy dag, men også fordi jeg har verdens beste venner og ikke minst blogglesere som byr på de nydeligste gratulasjoner. I dag våkner jeg til både bursdagskort i posten, bursdagskort på mail, og en rekke supersøte hilsener fra dere, og jeg er både rørt og helt overveldet. 

FY søren dere er så fantastisk, og tusen millioner takk for at dere gjør bursdagen min enda bedre og enda mer spesiell. Dere er helt unik, og jeg setter så uendelig stor pris på dere ♥

Feiringen begynte allerede rundt midnatt, da fineste Belinda dro meg med ut på noen glass vin, hvor det i tillegg ble bursdagsklemmer og utdeling av verdens fineste bursdagsgave som jeg skal vise dere senere. Nå hygger jeg med en god bursdagsfrokost, og for å gjøre litt ekstra stas på dagen, har jeg blåst opp litt ballonger og satt bursdagslys på frokosten. Jeg kan jo ikke akkurat legge skjul på at det ville vært hundre ganger hyggeligere om det var noen andre som hadde stelt i stand, for å stå sånn som TIDENES geek og blåse opp sine egne ballonger, er jo egentlig bare på grensen til tragisk, men også ekstremt komisk. Happy bursdag til meg selv, liksom! Hahahahahh! 

Nå skal jeg utover til mamsen, Jon og Fokus for å få noen gode bursdagsklemmer, og senere blir det dinner & wine med de fine venninnene mine. Åh, bursdag er LIVET! 

Håper dere får en deilig dag, og så skrives vi litt senere. Det er forresten skikkelig gøy å lese tilbakemeldingene deres mht. Robinson. Shit, dette blir crazy!

Elsker dere ♥

 

Hooorraaaayyyyy! 

Today is my birthday, and that’s sooo nice. As you probably know by now, I love birthday, both my own and my friends’, and today I am extremely happy. Not only because it’s a fun day, but also because I have the best friends and not least blog readers sharing the most beautiful congratulations. Today I woke up to birthday cards in the mail, birthday cards by e-mail, and a variety of super cute greetings from you and I’m both touched and overwhelmed.

Damn you guys are so amazing, and a thousand million thank you for making my birthday even better and even more special. You are unique, and I appreciate you very much ♥

I’m now enjoying a good birthday breakfast, and to make something of the day, I’ve blown up some balloons and put birthday candles on my breakfast. I can’t hide the fact that it would have been a hundred times nicer if it was someone else who had done this, to stand like the biggest geek ever and blow up her own balloons, is just on the boarder of tragic, but also extremely comical. Happy birthday to myself, Hahahahahha!

Now I’m going over to my dear mom, Jon and my dog, Fokus, to get some good birthday hugs, and later I’m going out for some dinner & wine with my beautiful friends. Ah, gotta love this!

I hope you have a lovely day, talk later, and it is actually really fun to read your feedback regarding the Robinson expediton. Shit, this is crazy!

Love you ♥

Annonse
Annonse

AVSLØRING

Å herreguuud, verdnes fineste lesere ♥

Folkens? Katten er omsider ute av sekken, og jeg kan endelig avsløre én av de to store hemmelighetene jeg har gått og båret på så sinnsykt lenge. Det er nå offentliggjort, og mine damer og herrer… Jeg er herved en av årets Robinson deltagere. WTF? Jeg kan nesten ikke tro det selv. Jeg fatter ikke at jeg har vært med på en sånn galskap som det der, og jeg er ekstremt spent på hvordan dette vil se ut på TV-skjermen. 

Her har vi altså svaret på hvorfor jeg plutselig ble litt smalere, hvorfor Dennis og jeg fant tilbake til hverandre, hvorfor jeg var så fraværende på bloggen, og hvorfor jeg ikke blogget så hyppig. Dere skjønner det at jeg satt i ukesvis og forhåndspostet x antall blogginnlegg, og ikke nok med det.. Jeg fikk også ekstremt god hjelp av mine fantastiske venninner, da spesielt Betty og Belinda, som blogget i vei og tok godt vare på instagram og den slags. FY for en innsats, og herlighet så sinnsykt det var å faktisk komme tilbake til bloggverden og lese alle kommentarene fra dere som jeg hadde gått glipp av, mens jeg var strandet på en øde øy med denne herlige gjengen her…

Når det gjelder Dennis og meg, så er det faktisk over… IGJEN! Jaddaaa, vi har en tendens til å være litt sånn on and off, men jeg orker bare ikke å gjøre en big deal ut av det, siden det alltid er så sinnsykt mye frem og tilbake, hehe. Glad i han er jeg uansett, vi er selvfølgelig på talefot, og vi kommer alltid til å ha en god tone! Så får vi se hva som skjer videre… 

Det var jo flere av dere som kommenterte at dere savnet det mer personlige, at dere savnet Kristin, og jeg skjønner jo godt i ettertid hva dere mente. Shit! Akkurat nå er jeg bare litt overveldet og denne dagen kommer til å bli litt ekstra spesiell. Den store hemmeligheten er avslørt, og i tillegg har jeg BURSDAG. Har jeg fått det frem nå eller? hhahah. Bursdag er jo LIVET, og en dag som på ingen som helst måte skal bli forbigått i stillhet. Hahahah. 

Mer bursdags-snakk senere, men førs er jeg egentlig syyykt spent på hva dere egentlig tenker nå. Er det noen som i sine villeste fantasier kunne sett for seg at det var dette jeg holdt tilbake? 

Peace & Love ♥

 

OMG!

Folks? The cat is out of the bag, and I can finally reveal one of the two big secrets I’ve carried on so insanely long. It is now published, and ladies and gentlemen … I’m hereby one of this year’s Robinson Expedition participants. WTF? I can not believe it myself. I can not believe I’ve been a part of something crazy like that, and I’m extremely excited about how this will look on the TV screen.

Here we have the answer to why I suddenly became a little narrower, why Dennis and I got back together, why I was so absent on the blog, and why I have not blogged as frequently as you’re used to. I sat for weeks beforehand and pre-posted x numbers of blog posts, and that’s not all.. I was also lucky to get extremely good help from my wonderful friends, especially Betty and Belinda, who blogged while I was away, and took good care of instagram and things like that. What a great effort, and it was so insane to actually get back to the blog world and read all the comments from you that I had missed while I was stranded on a desert island with these wonderful people…

As for Dennis and me, it’s actually over… AGAIN! Mmhmmm, we tend to be a bit like that, on and off, but I just don’t want to make a big deal out of it, since it is always so insanely much back and forth. Hehe. I care for him, and we will always have a good tone! So let’s just see what happens next …

It was several of you who commented that you wanted it more personal, that you missed Kristin, and I see what you meant. Shit! Right now I’m just a little overwhelmed and this day is going to be a little extra special. The big secret is revealed, and in addition, it’s my  BIRTHDAY. You got that? hhahaha. Birthday is the best thing ever, and a day that in no way whatsoever shall be passed over in silence. Hahahah.

More birthday-talk later, but firs I’m really excited about what you’re really thinking now. Does anyone in your wildest dreams imagined that this was what I kept back?

Peace & Love ♥

Annonse