AVSLØRING

Å herreguuud, verdnes fineste lesere ♥

Folkens? Katten er omsider ute av sekken, og jeg kan endelig avsløre én av de to store hemmelighetene jeg har gått og båret på så sinnsykt lenge. Det er nå offentliggjort, og mine damer og herrer… Jeg er herved en av årets Robinson deltagere. WTF? Jeg kan nesten ikke tro det selv. Jeg fatter ikke at jeg har vært med på en sånn galskap som det der, og jeg er ekstremt spent på hvordan dette vil se ut på TV-skjermen. 

Her har vi altså svaret på hvorfor jeg plutselig ble litt smalere, hvorfor Dennis og jeg fant tilbake til hverandre, hvorfor jeg var så fraværende på bloggen, og hvorfor jeg ikke blogget så hyppig. Dere skjønner det at jeg satt i ukesvis og forhåndspostet x antall blogginnlegg, og ikke nok med det.. Jeg fikk også ekstremt god hjelp av mine fantastiske venninner, da spesielt Betty og Belinda, som blogget i vei og tok godt vare på instagram og den slags. FY for en innsats, og herlighet så sinnsykt det var å faktisk komme tilbake til bloggverden og lese alle kommentarene fra dere som jeg hadde gått glipp av, mens jeg var strandet på en øde øy med denne herlige gjengen her…

Når det gjelder Dennis og meg, så er det faktisk over… IGJEN! Jaddaaa, vi har en tendens til å være litt sånn on and off, men jeg orker bare ikke å gjøre en big deal ut av det, siden det alltid er så sinnsykt mye frem og tilbake, hehe. Glad i han er jeg uansett, vi er selvfølgelig på talefot, og vi kommer alltid til å ha en god tone! Så får vi se hva som skjer videre… 

Det var jo flere av dere som kommenterte at dere savnet det mer personlige, at dere savnet Kristin, og jeg skjønner jo godt i ettertid hva dere mente. Shit! Akkurat nå er jeg bare litt overveldet og denne dagen kommer til å bli litt ekstra spesiell. Den store hemmeligheten er avslørt, og i tillegg har jeg BURSDAG. Har jeg fått det frem nå eller? hhahah. Bursdag er jo LIVET, og en dag som på ingen som helst måte skal bli forbigått i stillhet. Hahahah. 

Mer bursdags-snakk senere, men førs er jeg egentlig syyykt spent på hva dere egentlig tenker nå. Er det noen som i sine villeste fantasier kunne sett for seg at det var dette jeg holdt tilbake? 

Peace & Love ♥

 

OMG!

Folks? The cat is out of the bag, and I can finally reveal one of the two big secrets I’ve carried on so insanely long. It is now published, and ladies and gentlemen … I’m hereby one of this year’s Robinson Expedition participants. WTF? I can not believe it myself. I can not believe I’ve been a part of something crazy like that, and I’m extremely excited about how this will look on the TV screen.

Here we have the answer to why I suddenly became a little narrower, why Dennis and I got back together, why I was so absent on the blog, and why I have not blogged as frequently as you’re used to. I sat for weeks beforehand and pre-posted x numbers of blog posts, and that’s not all.. I was also lucky to get extremely good help from my wonderful friends, especially Betty and Belinda, who blogged while I was away, and took good care of instagram and things like that. What a great effort, and it was so insane to actually get back to the blog world and read all the comments from you that I had missed while I was stranded on a desert island with these wonderful people…

As for Dennis and me, it’s actually over… AGAIN! Mmhmmm, we tend to be a bit like that, on and off, but I just don’t want to make a big deal out of it, since it is always so insanely much back and forth. Hehe. I care for him, and we will always have a good tone! So let’s just see what happens next …

It was several of you who commented that you wanted it more personal, that you missed Kristin, and I see what you meant. Shit! Right now I’m just a little overwhelmed and this day is going to be a little extra special. The big secret is revealed, and in addition, it’s my  BIRTHDAY. You got that? hhahaha. Birthday is the best thing ever, and a day that in no way whatsoever shall be passed over in silence. Hahahah.

More birthday-talk later, but firs I’m really excited about what you’re really thinking now. Does anyone in your wildest dreams imagined that this was what I kept back?

Peace & Love ♥