LAS VEGAS ♥

Jeg regner med at alle har fått med seg hva som skjedde i Las Vegas søndag kveld. Minst 59 mennesker ble drept mens over 500 mennesker ble skadet, og dette regnes som den  største massakren i USA siden krigen! Dette er så groteskt og horribelt at man kjenner det verker langt inn i sjelen – dette er rett og slett ren ondskap. Hva får en person til å ta livet av såpass mange uskyldige mennesker? Jeg kan ikke fatte og begripe det. Her har altså en mann klart å smugle 17 våpen inn på et hotellrom, for deretter å gå fullstendig amok og skyte ukontrollert inn i en folkemengde på 22.000 mennesker. 22.000 mennesker som dro på konsert for å kose seg glugg ihjel med sine venner og familie.

Nå er det mange barn som mangler sine foreldre, fedre uten døtre, mødre uten sønner… Fy faen så meningsløst! Drapsmannen var en helt vanlig mann – et plettfritt rulleblad, en mann som aldri har vært mistenkt for noe, og rett og slett en helt vanlig fyr som plutselig fant ut at han skulle kjøpe en haug av maskinvåpen og rifler, for å ta livet av så mange mennesker som mulig.

HVORFOR I HELVETTE selges våpen i USA fremdeles ??? Jeg blir så forbanna! Det skjedde ikke noe med denne loven etter Orlando-massakren… Skal det fortsatt ikke skje noe etter dette? Hvor mange massakre må USA gjennom før de forstår at gud og hvermannsen ikke bør kunne kjøpe våpen like ofte og like lett som smågodt?

I Las Vegas har det vært to ganske alvorlige branner tidligere, som har resultert i en endret i loven for brannsikkerhet. Hvorfor behandles dette med våpen annerledes? Ta Australia for eksempel… Også her hadde de samme våpenlov som i USA, helt frem til de i 1996 opplevde en av de største massakrene i verden. Deretter ble det full stopp – NO MORE GUNS! Og vet dere hva? Det har ikke vært en eneste massakre i Australia siden denne loven ble innført. Er ikke dette et tydelig tegn på at det funker? USA, våkne opp for pokker!

De av dere som har lest bloggen min over en lengre periode vet at vi elsker Las Vegas! Dennis og jeg har dette som vår soleklare favorittdestinasjon, og reiser hit så ofte vi har tid og økonomi til det. For akkurat ett år siden var vi på Life is Beautiful-festivalen i Downtown – en festival som rommer 125.000 mennesker! Også i år fant festivalen fant sted i september, og etter man leser om en slik massakre, begynner jo tankene å svirre… Tenk om dette var festivalen denne drapsmannen valgte ut? Tenk om han hadde skutt som en gærning inn i en folkemengde på over 100.000 mennesker? Hadde han klart å ta livet av enda flere? Hadde flere blitt skadet? Jeg får så vondt i hjertet! Man skal aldri tenke «tenk hvis».. Hele livet er jo egentlig bygget opp på «tenk hvis», og man kan jo bli smågal av å tenke på eventuelle utfall. Derfor er det lettere å si at det er en mening med det meste, selv om det aldri finnes en mening bak en episode som nevnt over her. Fy faen! Jeg blir kvalm…

Våre tanker går til den fantastiske byen vi er så glad i, til alle vi kjenner der og til de pårørende, og er det én ting som er klinkende klart, så er det at vi ikke skal la dette skremme oss – vi kommer tilbake uansett. Og vet dere hva? Vi skal ikke la en ondskapsfull idiot hindre oss i å leve… Vi skal aldri sette livet på pause fordi vi er usikker eller redd… Man vet aldri hva som skjer i morgen, og som jeg har sagt utallige ganger før, så gjelder det å leve hver dag som om det skulle vært den siste. Den klisjéen der går faktisk aldri ut på dato ♥

Her kommer et bildedryss fra den vidunderlige byen Las Vegas er – sees snart igjen ♥

I guess everyone know what happened in Las Vegas on Sunday night. At least 59 people were killed while more than 500 people were injured and this is considered the biggest massacre in the United States since the war! This is so grotesque and horrible – simply pure evil. What causes a person to kill so many innocent people? It is impossible to understand! This man managed to smuggle 17 weapons into a hotel room, then to go completely crazy and shoot uncontrollably into a crowd of 22,000 people. 22,000 people who went to a concert to have a great time with their friends and family.

Now there are many children who are missing their parents, fathers without daughters, mothers without sons… The killer was an ordinary man – a spotless record, a man who has never been suspected of anything, and simply an ordinary guy who suddenly found out he was going to buy a bunch of machine weapons and rifles to kill as many people as possible.

Why are weapons in the United States still legal??? I’m so pissed off! There were no changes to this law after the Orlando massacre… How many massacre do the United States have to experience before they understand that they have to change the gun law? 

In Las Vegas there have been two rather serious fires in the past, which have resulted in an amendment to the fire safety act. Why is this treated differently from weapons? Take a look at Australia for example … Also here, they had the same weapons permit as in the United States until they in 1996, experienced one of the largest massacres in the world. Then it was full stop – NO MORE GUNS! And you know what? There has not been a single massacre in Australia since this law was introduced. Isn’t this a clear indication that it works? USA, wake up! Open your eyes!

Those of you who have read my blog for a long time know that we love Las Vegas! Dennis and I have this as our favorite destination, and travel here as often as we have the time and economy for it. Just one year ago we were at the Life is Beautiful Festival in Downtown Las Vegas – a festival that houses 125,000 people! Also this year the festival took place in September, and after reading about this massacre, the mind begins to swir … What if the murderer chose this festival instead? Imagine if he had shot like crazy into a crowd of over 100,000 people? Would even more people get killed? Had more been injured? I’m so sad! One should never think «what if.» Our whole life is actually built on a bunch of what if’s», and you may be lunatick to think of any outcomes. Therefore, it is easier to say that there is an meaning behind everything, although there is never an mening behind an episode as mentioned above. Damn! I am getting nauseous…

Our thoughts go to the wonderful city we are so fond of, to everyone we know in Las Vegas and to their relatives. We won’t let this scare us – we’ll be back anyway. And you know what? We shall not let a malicious idiot stop us from living our lives… We will never stop living just because we are unsure or afraid … You never know what will happen tomorrow and, as I’ve said countless times before, it’s all about living every day as if it were the last one. The cliché really never gets old ♥

Las Vegas, we love you… See you soon!

♥ ♥ ♥