Annonse

YOU GYUS ARE BEAUTIFUL

Hei fininger ♥

Jeg er så sinnsykt glad i dere, og det kjennes så riktig og naturlig å si det. Det er litt sprøtt, for jeg føler på en eller annen merkelig måte at jeg kjenner dere… At jeg kjenner leserne mine, og når dere forteller meg hva hverdagen deres består av, hvordan planene deres er for fremtiden, hvilke tanker dere har om det ene eller det andre, føler jeg meg skikkelig priviligert over at dere faktisk vil dele dette med meg. Tilbakemeldingene deres gir meg inspirasjon og kommentarene deres er en sann glede. Jeg elsker å lese det dere skriver, og jeg får med meg hver eneste kommentar. Dette har jeg fortalt til dere flere ganger, men jeg kan aldri få takket dere nok. 

Etter at jeg hadde fått meg noen timer på puten, gikk jeg ut i postkassen og har hele ferien gått og gruet meg til den store bunken med regninger og annet piss som har samlet seg opp på posten iløpet av juli, skulle dumpe ned i postkassen min. I dag kom den, og til min store glede var det ikke bare regninger som lå i konvolutten. Innimellom brev og magasiner, lå et skreddersydd kort med bilder og en nydelig hilsen fra en av mine herlige blogglesere… Vi snakker Liza fra Holland, som flere av dere sikkert har lagt merke til i kommentarfeltet, og herlighet så hyggelig å få en såpass koselig oppmerksomhet… 

Dette er heller ikke første gang herligheter har funnet veien ned i postkassen min, og jeg har fortsatt en stabel liggende, med brev fra flere av dere skjønne blogglesere som inkluderer positive gloser og fine ord. FY så fine dere er! Jeg har ikke ord… Tenk at JEG, Kristin Gjelsvik fra Bergen, kan være SÅ heldig. Dere beriker livet mitt, dere støtter det jeg driver med, jobben min som i flere tilfeller kan bli en utfordring da det krever mye tid, og får meg til å føle meg viktig. Dere unner meg gode ting, dere ser på meg som en inspirasjon, en som kan bringe frem et smil på leppen, og jeg er ubeskrivelig stolt og glad for å kunne få lov til å være nettopp denne personen for dere. 

Tusen takk igjen, for at dere stikker innom. Takk for at dere leser bloggen, takk for at dere tar dere tid til å kommentere, takk for at dere er mine blogglesere. 

Jeg er ubeskrivelig glad i dere, alle sammen ♥


Hey  beauties♥

I love you so much, and it feels so right and natural to say that. It’s a little crazy, because I feel in some strange way that I know you … That I know my readers, and when you tell me what your life consists of, what your plans are for the future, what thoughts you have about one or the other, I feel really privileged that you actually want to share this with me.  Your feedback gives me inspiration and your comments are a true delight. I love to read what you write, and I read every single comment. This I have told you several times, but I can never thank you enough.

After I had gotten me a few hours on the pillow, I went out to the mailbox and have gone the whole holiday and dreaded the big stack of bills and other bullshit that the post office has kept for me when I’ve been away, would dump into my mailbox . Today it came, and to my delight it was not just the bills that were in the envelope. Between some letters and magazines, was a tailor-made card with pictures and a lovely greeting from one of my lovely blog readers… Liza from Holland, as several of you have probably noticed in the comments, and OMG so nice to get such a cozy attention ..

This is not the first time delights have found their way into my mailbox, and I still have a stack lying with letters from several of you lovely blog readers that include positive and nice words. You guys ROCK! I can’t imagine that I, Kristin Gjelsvik from Bergen, can be so lucky. You enrich my life, you support what I do, my job which in many cases can be a challenge as it requires a lot of time, and you guys make me feel important. You’re so good to me, many of you look at me as an inspiration, one that can bring out a smile on your lips, and I am indescribably proud and happy to be allowed to be just that person to you.

Thank you again, that you for stopping by. Thank you for reading the blog, thanks for taking the time to comment, thank you for being my blog readers.

I love you all ♥

Annonse